ماده 80 مورد استفاده کارفرمایان محترم:


1 : قانون معافیت بیمه ای ماده 80 کارفرمایان چیست
به منظور ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید وافزایش اشتغال در بنگاههای اقتصادی قانون معافیت بیمه ای سهم کارفرمایان در مورخه 22/05/90به مدت 5سال به تصویب هیئت محترم دولت رسید که از اواخر سال 90 درحال اجرا است.
2: چه کارگاههایی مشمول قانون معافیت بیمه ای می شوند؟
1 - کارگاههای دایر در حال فعالیت
2 - کارگاههای جدید التاسیس

3 : آیا کارگاههایی که سالهای قبل از قانون ماده 103 جهت معافیت بیمه ای کارگران خود استفاده نموده اند مشمول قانون جدید هستند؟
به شرطی که همچنان کارگر مشمول قانون ماده 103در آن کارگاه شاغل باشد وترک کار ویا اخراج ویا مستعفی نشده باشد وبیمه وی قطع نشده باشد می تواند تا باقی مانده سقف 5 سال از مزایای قانون ماده 80 ) تخفیف بیمه سهم کارفرما ) استفاده نمایند . ونیروهای مازاد نیز می توانند از قانون فوق استفاده نمایند.
4 : میزان معافیت کارفرما از پرداخت سهم بیمه در ماده 80چه قدر است ؟
سال اول 18 درصد
سال دوم 16 درصد
سال سوم 14 درصد
سال چهارم 12 درصد
سال پنجم برنامه 10 درصد

5 : شرایط استفاده کارگاههای جدید از قانون ماده 80 چگونه است ؟
کارگاههایئ که از ابتدای سال 1390 به بعد پروانه با مجوز فعالیت خود را از مراجع صادر کننده مجوز اخذ و شروع به فعالیت نموده باشند بعد از بازرسی تامین اجتماعی وتعیین سقف نیرو می توانند مازاد بر نیروی تعیین شده از معافیت ماده 80بهره مند گردند این کارگاهها باید حداقل یک نفر را به مدت سه ماه بیمه آزاد پرداخت نمایند تا مشمول استفاده از قانون فوق شوند.
6 : آیا کارگاههای که در قبال اخذ تسهیلات اشتغال زائی و...موظف به جذب نیرو شده اند مشمول استفاده از قانون فوق می باشند ؟
بلی نیروهای مازاد بر تعهد خدمتی می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.
7 : اگر نیروی کار موجود یک کارگاه اخراج ؛ ترک کار و یا استعفا نمود می توان جایگزین وی را از ماده 80 گرفت ؟
بلی درصورت جایگزین نمودن نیرو ظرف مدت یکماه می توان به همان تعداد ( نیروی ترک کار شده ) از ماده 80 استفاده کرد.
8 : اگرکارگری سالهای قبل درکارگاهی شاغل بوده و به دلیلی فسخ قرارداد شده و مجدداً به همان کارگاه برگردد آیا مشمول استفاده از قانون فوق می شود ؟
اگر در فهرست بیمه ای کارگاه بوده است مشمول قانون 80 نمی شود.
9 : در صورت داشتن شرایط لازم چه مدارکی برای استفاده از قانون ماده 80 لازم است ؟
الف : ارائه کپی بالاترین لیست تعداد بیمه شده طی یک سال گذشته مربوط به کار گاههای دایر ودارای فهرست بیمه
ب : در کارگاههای جدیدالتاسیس مبنا بالاترین لیست بیمه ارسالی به تامین اجتماعی مربوط طی سه ماه متوالی
ج : کپی کارت ملی وشناسنامه کارفرما
ح : کپی جواز تاسیس کارگاه یا اساسنامه شرکت در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی کار فرمایان محترم

10 : اگر کارگاهی که لیست ماده80 دارد به دلیل سهل انگاری فراموش کرد لیست بیمه را به تامین اجتماعی تحویل دهد چه اتفاقی می افتد؟
لیست بیمه همان ماه به صورت آزاد پرداخت می گرددواز ماههای بعد لیست بر اساس ماده 80 تنظیم می گردد.

شما می توانید جهت اطلاع یشتر از قانون معافیت ماده 80 وهر سئوالی در این باره با کاریابی امین تماس حاصل فرمایید واز متخصصین مشاوره لازم دریافت نمایید.

بازدید امروز : 3     بازدید کل : 13746

© 2020 تمام حقوق این سایت برای موسسه کاریابی امین محفوظ است | طراحی شده : شرکت مهیانت شمال