راهنمای کارجو

سرویس استخدام آنلاین امروزه در سراسر جهان به عنوان جایگزین برتر روش�های سنتی‌ ورایج استخدام (نظیر آگهی روزنامه و یا معرفی از طریق دوستان و آشنایان) شناخته شده است. ومطالعات انجام شده حاکی است که تعداد رزومه های دریافتی از روی سایت به مراتب بیشتر از رزومه های دریافتی از طریق روزنامه و... بوده است. این در حالی است که هزینه سایت بطور میانگین ۵۰ درصد پایین تر بوده و رزومه های آن از کیفیت بالاتری برخوردارند.

�         مراحل وشرایط ثبت وتایید رزومه
مزيت ارسال رزومه از طريق سایت

سرویس استخدام آنلاین امروزه در سراسر جهان به عنوان جایگزین برتر روش�های سنتی‌ ورایج استخدام (نظیر آگهی روزنامه و یا معرفی از طریق دوستان و آشنایان) شناخته شده است. ومطالعات انجام شده حاکی است که تعداد رزومه های دریافتی از روی سایت به مراتب بیشتر از رزومه های دریافتی از طریق روزنامه و... بوده است. این در حالی است که هزینه سایت بطور میانگین ۵۰ درصد پایین تر بوده و رزومه های آن از کیفیت بالاتری برخوردارند.

�         مراحل وشرایط ثبت وتایید رزومه

·         مزيت ارسال رزومه از طريق سایت

سرویس استخدام آنلاین امروزه در سراسر جهان به عنوان جایگزین برتر روش­های سنتی‌ ورایج استخدام (نظیر آگهی روزنامه و یا معرفی از طریق دوستان و آشنایان) شناخته شده است. ومطالعات انجام شده حاکی است که تعداد رزومه های دریافتی از روی سایت به مراتب بیشتر از رزومه های دریافتی از طریق روزنامه و... بوده است. این در حالی است که هزینه سایت بطور میانگین ۵۰ درصد پایین تر بوده و رزومه های آن از کیفیت بالاتری برخوردارند.

·         مراحل وشرایط ثبت وتایید رزومه

این سایت به گونه ای طراحی شده که کارجویان محترم پس از ثبت مشخصات فردی، سوابق تحصیلی‌ و توانمندی وتجارب کاری و.... خود در چند فرم آنلاین ؛ اطلاعات وارد شده بطور اتوماتیک به یک فرم رزومه ( از قبل طراحی شده ) تبدیل و در بانک اطلاعات‌ سایت  ذخیره می­شود .سپس رزومه افرادی که از لحاظ تحصیلات ، مهارت ، توانمندیهای فنی وتخصصی ، سوابق وتجارب کاری نسبت به دیگرثبت نام شدگان شرایط بهتریبرای پذیرش واشتغال به کاردر شرکت ها را داشته باشند تایید وبعنوان متقاضی کار در معرض دید کارفرمایان جهت دعوت به کار قرار میگیرد.

·         فیلدهای الزامی ثبت رزومه

-      اطلاعات شغلی - اطلاعات  تماس - توانمندی فنی وتخصصی -  آخرین مدرک تحصیلی – شارژ اعتبار استفاده از خدمات – شغل پيشنهادي

·         فیلدهای اختباری ثبت رزومه

-   مهارتهای نرم افزاری - اطلاعات زبان خارجی - پیشنهاد برای پذیرش شغل - طرحهای پژوهشی -  آموزشهای فنی وتخصصی - یسوابق وتجارب کار ی- تالیفات وترجمها - اختراعات وافتخارات - عضویت ر مجامع علمی - سایر فعالیتها

بازدید امروز : 3     بازدید کل : 13746

© 2020 تمام حقوق این سایت برای موسسه کاریابی امین محفوظ است | طراحی شده : شرکت مهیانت شمال