جذب راننده پایه یک


به تعداد  ده نفر نیروی کار دارای مدرک پایه یک رانندگی با سابقه مفید جهت کار با کمپرسی با حقوق و مزایای قانونی و شرایط بیمه نیازمندیم 

بازدید: 45
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :