تماس با ما


*  


 

*  


*  آدرس دفتر کاریابی امین :گیلان-رشت-کیلومتر 8 جاده لاکان -جنب تولیدات بتنی هادی پور
کد پستی:4193115439
تلفن: 01333403310
همراه: 09115005021
همراه: 09115005022
info@karyabiamin.com