راهنمای کارفرمایان

سرویس سفارش تامين نيرو

در اين سرویس مدیران صنایع می توانند نيروي فني وتخصصي مورد نياز را در فرم از پيش طراحي شده  درسايت ثبت نمايند .  به محض  اينكه نياز شغلي شركت از طريق سايت واصل شد . ًسفارش آگهي استخدامي شركت جهت اطلاع  كارجويان به مدت يكماه در سايت قرار مي گيرد .

سرویس سفارش تامين نيرو

در اين سرویس مدیران صنایع و یا صاحبان مشاغل می توانند نيروي فني وتخصصي مورد نياز را در فرم از پيش طراحي شده  درسايت ثبت نمايند .  به محض  اينكه نياز شغلي شركت از طريق سايت واصل شد . ًسفارش آگهي استخدامي شركت جهت اطلاع  كارجويان  در سايت قرار مي گيرد ..

تاریخ درج : ۱۴تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۰ AM

بازدید: 908